Apartamente in blocuri noi sector 6 | Apartamente in blocuri noi Drumul Taberei | Apartamente in blocuri noi Militari
imobiliare
Blocuri noi sector 6
Vanzari apartamente in blocuri noi Drumul Taberei - Militari
blocuri noi Drumul Taberei si Militari
 
 
 
Cautare rapida
Tip imobil:
Cartier preferat:
Etaj preferat:
min.
max.
Informatii utile
legislatie imobiliareHarta Drumul Taberei
legislatie imobiliareHarta Militari Crangasi
legislatie imobiliareLegislatie
acte imobiliareActe imobiliare
notariate sector 6Notariate sect.6
judecatoriiJudecatorii
primarii de sectorPrimarii
birouri carte funciaraBirouri carte funciara
administratii finaciareAdministr. financiare
acte si formulareActe si formulare
proiecte caseProiecte case - avize
consolidare imobileConsolidare imobile
Curs valutar
Azi, 15.12.2018
1 EUR = 0 RON
EUR
RON
 

Acte si formulare necesare unei tranzactii

 
Etapele obtinerii actelor necesare intocmirii unui contract de vanzare cumparare.
Pentru intocmirea contractului de vanzare la Notariat aveti nevoie de urmatoarele acte:

ACT DE PROPRIETATE
CERTIFICAT FISCAL (eliberat de Primarie Directia Taxe si Impozite )
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA (eliberat de Judecatorie Birou carte funciara)
ADEVERINTA DE LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI (LOCATARI)

ACTUL DE PROPRIETATE (apartamente)

1. Contract de vanzare cumparare (cel mai frecvent intalnit) acesta poate fi de doua feluri: Contract de vanzare cumparare incheiat cu o unitate de stat (ICRAL, DAFI, ROMCONFORT etc.) ;

2. Contract de construire incheiat cu OCLPP Bucuresti, in cazul contractului de vanzare cumparare incheiat cu o unitate de stat (ICRAL, DAFI, ROMCONFORT etc.), cat si in cazul contractului de construire cu OCLPP Bucuresti,acestea trebuiesc sa fie insotite in mod obligatoriu de procesul verbal de predare-primire-receptie, incheiat cu unitatea contractanta.
Exceptie: in unele cazuri (foarte rare), procesul verbal este inclus in contractul de vanzare-cumparare, cazuri in care acest contract cuprinde urmatoarea clauza: Procesul verbal de predare primire fac parte integranta din prezentul contract.
Aceste contracte de vanzare cumparare sau de construire cuprind si clauze referitoare la modul de achitare a apartamentului: achitarea integrala la data incheierii contractului ,caz in care exista mentiunea: Achitat integral sau Plata integrala; achitarea pretului in rate, caz in care la rubrica pretul contractului apare mentiunea avans ________ lei si imprumut ________lei.

Creditul poate fi acordat C.E.C., DAFI, ROMCONFORT sau unitatea la care era angajat proprietarul la acea data. In aceste situatii, contractul de vanzare cumparare si de construire sunt insotite de contractele de imprumut in baza carora s-au acordat aceste credite. La acordarea creditului, unitatile creditoare au solicitat inscrierea la Judecatoria competenta a unei ipoteci asupra apartamentului si a interdictiei de instrainare a acestuia. La achitarea integrala a creditului, proprietarul prezinta judecatoriei adresa eliberata de unitatea creditoare care confirma achitarea integrala a apartamentului, urmand ca in baza acestei adrese, judecatoria sa radieze ipoteca si interdictia de instrainare. Exceptii: Exista situatii in care ipoteca si interdictia de instrainare nu au fost inscrise la Judecatorie, desi creditul a fost acordat.

La vanzarea apartamentului, proprietarul trebuie sa prezinte:
Contractul de imprumut care sa cuprinda mentiunea radierii de catre Judecatorie a ipotecii si a interdictiei de instrainare, sau foarte des intalnit:
Adresa eliberata de unitatea care a acordat creditul, din care rezulta ca acesta a fost achitat integral. Pe scurt,in cazul in care imobilul este dobandit de la stat actul de proprietate este constituit din :
Contract de vanzare cumparare
Proces verbal de predare primire
Adeverinta de achitare integrala (valabil doar in cazul achitarii in rate)
In cazul in care apartamentul a fost dobandit de la o alta persoana fizica sau juridica,actul de proprietate poate fi sub urmatoarele forme:
Contracte de vanzare cumparare sau donatie, autentificate la notariat;
Certificat de mostenitor care atesta faptul ca apartamentul a fost dobandit de proprietarii actuali prin mostenire (Acesta va fi insotit in mod obligatoriu de actele de proprietate ale defunctului);
Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia apartamentul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.

ACTE DE PROPRIETATE IMOBILE (teren + constructii)
1. Contract de vanzare cumparare sau donatie, autentificare prin notariat, prin care s-au dobandit atat terenul, cat si consructia.
2. Certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.
3. Contract de vanzare cumparare sau donatie autentificate prin notariat, prin care s-a dobandit terenul si autorizatia de construire si certificat de urbanism, ambele eliberate de Primarie, pentru constructie.
4. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.

ACTE DE PROPRIETATE PENTRU TERENURI
1. Contract de vanzare cumparare sau donatie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobandit atat terenul, cat si constructia.
2. Certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.
3. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.
4. Titlu de proprietate, eliberat de Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor. Aceste titluri de proprietate s-au eliberat proprietarilor carora li s-a reconstituit sau constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, in baza Legii fondului funciar nr. 18 / 1991.

CERTIFICATUL FISCAL
Certificatul fiscal atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat. Acesta se elibereaza de catre Primarie Directia Taxe si Impozite,(adresele precum si prgramul acestora le puteti gasi pe site-ul ECO la rubrica UTILE)

EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA
Extrasul de carte funciara cuprinde toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:
1. descrierea imobilului;
2. numele si prenumele proprietarilor;
3. actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea
4. sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Extrasul de carte funciara se elibereaza catre de Judecatorie in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Pentru eliberarea acestuia trebuie sa va adresati biroului Notarial unde se va semna contractul de vanzare cumparare si unde trebuie sa depuneti :
- dovada intabularii imobilului;
- copie act de proprietate;
- copie act identitate proprietar (proprietari);
- cerere tip;

ADEVERINTA DE LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI (LOCATARI)

Etapele obtinerii si vizarii acesteia:
obtinerea formularului 3 exemplare (tip),( de la Primaria de sector);
acestea se completeaza de catre administrator si presedintele Asociatiei de locatari obigatoriu ca acestia sa semneze sa stampileze si sa-si treaca numele in clar;
se ataseaza copie xerox dupa ultima lista a cotelor de la intretinere (care sa aiba stampila asociatiei in original);
se ataseaza copie xerox a ultimei chitante a platii cotelor de intretinere;
vizarea adeverintei de catre Primaria de sector; Adeverinta de la Asociatia de locatari este valabila numai cu viza Primariei de sector.

 
 
OFERTE SPECIALE AZI
Apt. 2 camere - Plaza
91.000 EUR
Vanzare apartament 2 camere Dr. Taberei, aproape de Plaza, circular, decomandat, fara imbunatatiri.
Pret: 91.000 EUR
detalii anunt
Bloc nou Dr.Taberei
Valea Oltului
Situat in imediata apropiere a Cartierului ANL Brancusi, imobilul este compus din apartamente cu 1, 2 si 3camere, confort 1 decomandate, avand ca termen de finalizare septembrie 2008.
Preturi estimative:
1 cam:   53.000 EUR
2 cam:   90.000 EUR
3 cam: 104.000 EUR
Fara comision agentie !

contact detalii
Teren vanzare Caciulati Moara Vlasiei
Teren 2500 mp stradal, deschidere 18 ml,
intravilan, toate utilitatile (gaz, apa, electricitate),vis-a-vis de Lacul Vlasiei, accept credit
Pret: 50 EUR/mp
detalii
Teren vanzare Clinceni
Teren 21000 mp Clinceni (Zona Cipita), deschidere 70 ml
Pret: 34 EUR/mp
detalii
Teren vanzare Rosu
Militari - Rosu
vanzare teren intravilan intre vile, suprafata 500mp, d=21ml, utilitati
Pret: 120 EUR/mp
detalii
Teren vanzare Rosu
Militari - Rosu
vanzare teren intravilan, suprafata 364mp. d=13.5 m
Utilitati: curent
Pret: 140 EUR/mp
detalii